Kultura-Arhitektura u Arlu


Kad ne idem u šoping (a i kad idem, da se ne lažemo...išla sam ili pre ili posle obilazaka znamenitosti, osim ponekad, kad stvarno nema potrebe, jer znam napamet šta sve ima u radnjama), radim the second best thing-uživam u arhitekturi :)


Theatre Antique 
(Antičko pozorište)


Cloitre St.Trophime
(Samostan Sv.Trofim)
držač za gredu

Romanička galerija, 11.vek
...sa jedne strane...

Gotička galerija, 13.vek
...sa druge strane...

papske kapepotpis umetnika

apostoli


0 коментара:

Post a Comment

Love to hear from you!